Metataidoilla hyvinvointiin ja menestykseen

Olen viime vuonna pohtinut erilaisissa seminaareissa ja koulutuksissa tulevaisuuden työntekijän menestystekijöitä. Millä taidoilla tulevaisuuden työmarkkinoilla sekä menestyy että voi hyvin? Kouluttajana ja valmentajana olen jo vuosia pyrkinyt oivalluttamaan ihmisiä työyhteisöissä – en niinkään jakamaan asiantuntijuutta. Nykyään ei ole enää niin tärkeää muistaa tietoa, vaan tärkeämpää on tietää, mistä tietoa löytää. Tieto sijaitsee ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja se jalostuu sekä kehittyy meidän kaikkien vuorovaikutuksen myötä.

Tulevaisuuden työelämä vaatii meiltä metataitoja. Taitoja, jotka auttavat meitä pysähtymään, mukautumaan muutokseen sekä ajattelemaan rohkeammin. Elämä on jatkuvaa muutosvirtaa, jonne luonnollisesti kätkeytyy myös paljon tunteita ja pelkoja. Metataidoilla muutos voidaan kääntää mahdollisuudeksi; mahdollisuudeksi löytää askeleet oman elämän sekä työyhteisön kukoistukseen.

Metataitoja ovat mm:

1) Paineen- ja epävarmuuden sietokyky

Päivittäiset tietoisuus- ja pysähtymisharjoitukset harjoittavat paineensietokykyä. Ne auttavat palautumiseen sekä uudistumiskykyyn. Myös säännöllinen rentoutuminen sekä aivojen palautuminen lisäävät työssä jaksamista, stressin- ja paineensietoa sekä keskittymis-ja päätöksentekokykyä. Ajasta tämän metataidon harjoittaminen ei varmasti ole kiinni, sillä säännöllinen 8 minuutin päivittäinen harjoittaminen tuo jo tutkitustikin tulosta.

2) Työskentelyä edistävät taidot eli yhteistyötaidot

Vuorovaikutustaitojen kehittämisellä sekä ihmisten erilaisuuden ymmärtämisellä lisäämme avointa ja luottamuksellista yhteistyötä. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö vähentää myös tulkintojen sumaa ja lisää arvostavia kohtaamisia. Kaikki me haluamme tulla kuulluksi, nähdyksi, kohdatuksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi.

3) Ajattelu- ja tunnetaidot

Itsereflektointi ja itseanalyysi korostuvat: sen tarkkailu ja pohdinta, miten oma mieli ja keho toimii. Hyvä harjoitus on tarkkailla omia ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja. Tulla niistä tietoisiksi, hyväksyä ne sekä muokata niitä malleja, joita ei enää tarvitse. Me kaikki voimme helpostikin muokata meidän omaa ajatusvirtaa, vaikka sen välillä arjen vauhdissa unohdamme.

4) Intuition käyttö

Aalto-yliopiston Asta Raami on väitellyt sekä kirjoittanut kirjan metataidosta, jota kaikki voimme harjoittaa. Intuitiota tietoisesti hyödyntävät ihmiset pystyvät joustavaan ja kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Intuitio harjaantuu, kun kehittää omaa havaintokykyään, opettelee olemaan tyhjällä mielellä eli katkaisemaan turhan järkeilyn ja tarkkailee omia aistimuksia ja tuntemuksia ja mielikuvia. Intuitio puhuukin meille kaikille mielikuvina, tunteina, sisäisenä äänenä tai erilaisina merkkinä. Intuition mahdollisuuksille kannattaa avautua, vaikka välillä se voi vaatia omien kriittistenkin asenteiden muuttamista.

Lapsille metataidot ovat arkipäivän työkaluja. He ovat tässä hetkessä, ajattelevat rohkeasti ja intuitiivisesti. Lapset kohtaavat arvostaen ja luottavaisesti sekä uskovat ja unelmoivat. Lapsissa onkin meille aikuisille paljon mallittamista työelämätaitoihin.

Vinkki:Tarkkaile ja mallita lapsia. Kehität metataitoa; intuitiota.

Jaana Hautala 9.3. Work Goes Happy -tapahtumassa ja Happy Human Hour seminaarisalissa

klo 9.30-10.00 yhdessä Sentarum/Markus Kivikankaan kanssa
Mistä rakentuu menestyvä johtajuus? Paineenkesto ja kyky tehdä päätöksiä.

klo 11.45-12.15
Mielen käyttöopas. Miten mieli vahvaksi ja tasapainoiseksi?

klo 13.15-13.45
Unen taidot ja parempi palautuminen = parempi suorituskyky

klo 14.45-15.15
Miksi työelämän tietoisuus- ja metataitojen tarve kasvaa?

Katso koko Happy Human Hour seminaariohjelma täältä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *